Тежките танкове ИС-1 и ИС-2 са продължители съответно на тежкия танк КВ-1 и средният танк с тежка броня КВ-13 ("Обект 233"). Работата по проектирането им се води от Опитния танков завод, създаден на базата на СКБ-2 в Челябинск. При работата по проекта в по-голяма част е използвана базата на КВ-13, създаден като среден универсален танк с бронезащита на тежък танк.

При проектирането е предвидено да се използват лети броневи компоненти. Взето е решение да се използва не само лят купол, но и компоненти от корпуса - носовата част, подкуполното крепление и кърмовата част на корпуса. Това позвоялва да се използва по-пълноценно вътрешното пространство, да се диференцира бронезащитата и да се съкрати потребността от бронелистове. Последното обстоятелство е от особена важност, поради недостигът в този период на бронелистове.

Първият прототип, все още под името КВ-13 ("Обект 233"), е изготвен в много кратки срокове и през май 1942 г. започват заводските изпитания. Масата на прототипа е била около 31,7 тона. Въоръжението - 76 мм танково оръдие ЗИС-5 и сдвоена с него картечница ДТ. Дебелината на челната броня е 120 мм, а на купола - 85 мм. Използван е двигател В-2К (600 к.с.), който позвоява да се достигне скорост до 55 км/ч. Елементите на ходовата част, включително и веригите, са взети от Т-34, а опорните ролки от КВ (танк).

При серийните изпитания се открити редица недостатъци, най-сериозният от които е неудачната скоростна кутия, която дефектирала много бързо. Взето е решение скоростната кутия и част от ходовата част да бъде заменена с монтираните на КВ-1с. И с тези доработки танкът не издържа серийните изпитания и интересът на военните към него намалява рязко. Въпреки това през декември 1942 г. са произведени два нови прототипа КВ-13, в които са направени значителни промени в сравнение с първия прототип.

С постановление на ДКО от 24 февруари 1943 г. на Опитният танков завод се препоръчва разработаването на два опитни образци танкове "Йосиф Сталин" - ИС. Като изходни проектни данни за новите машини са взети техническите данни на последните два прототипа на КВ-13.
ИС-2 Модел 1944 г.

Първият прототип, въоръжен с 76 мм танково оръдие ЗИС-5 получава индекса ИС-1 ("Обект 233"), а вторият, въоръжен с 122 мм танково оръдие У-11 получава индекса ИС-2 ("Обект 234").

Изпитанията и на двете машини се провеждат от 22 март до 19 април 1943 г. Комисията отчита, че поради по-добрата компоновка, в сравнение с КВ-1с, танковете ИС имат при по-малко тегло по-добра бронезащита, по-висока скорост и равно (ИС-1) и по-мощно (ИС-2) въоръжение. Основните дефекти са локализирани в моторно-трансмисионното звено и в ходовата част. Комисията предлага да се преработи ходовата част, като се прибави още едно опорно колело.

В началото на април 1943 г. постъпват достоверни данни за тактико-техническите данни на новите немски танкове и е взето решение да бъдат създадени нови танкови оръдия, които да могат да водят борба с тях. По препоръка на ДКО е взето решени танковете ИС да бъдат въоръжени с 85 мм танково оръдие с балистиката на 85 мм зенитно оръдие 52-К обр.1939 г., което от дистанция 1 000 м пробива 100 мм броня.
ИС-3

За целта са разработени четири прототипа - 2 КВ-13 и 2 ИС. На всяка от двойките прототипи са монтирани новосъздадените танкови оръдия С-31 и Д-5Т. При разработката е предвидено разширяването на купола на танковете ИС, което води и до увеличаване на дължината им с 420 мм. Това от своя страна довело до увеличаване на теглото до 44 тона и влошило динамическите характеристики.

През юли 1943 г. са проведени сравнителни изпитания на четирите прототипа, при които е отдадено предпочитание на оръдието Д-5Т. Двата прототипа получават съответно индексите ИС-85 и КВ-85. Повторни изпитания с двата танка са проведени от и до 8 август същата година. Комисията препоръчва танковете да бъдат приети на въоръжение.
Производство в периода 1943-44 г.

На 4 септември 1943 г. с постановление на ДКО тежкият танк ИС-85 е приет на въоръжение в редовете на Червената армия. В същото постановление се заповяда на Завод № 100 съвместно с Техническото управление на ГБТУ до 15 октомври 1943 г. да проектира танк със 122 мм оръдие, а до 1 ноември - самоходна артилерийска установка на неговата база. Новият танк със 122 мм оръдие Д-25 е разработен бързо и в края на октомври влиза на въоръжение под индекса ИС-122 ("Обект 240").

Първите серийни танкове ИС-85 започват да излизат от завода през октомври 1943 г., а ИС-122 през декември същата година. Производството на ИС-85 спира през януари 1944 г., а производството на ИС-122 продължава с нарастващи темпове. През март е решено танковете ИС-85 и ИС-122 да бъдат преименувани съответно на ИС-1 и ИС-2.

През февруари - май 1944 г. са въведеин изменения в носовата част на корпуса (с цел подобряване бронезащитата) и купола (увеличена е дебелината на маската на оръдието и е разширена амбразурата), монтиран е нов прибор за наблюдение MK-IV и зенитна картечница ДШК.


Модификации
ИСУ-122

* "Обект 233" - прототип, въоръжен със 76,2 mm оръдие ZIS-5.
* "Обект 234" - проротип, въоръжен със 122 мм оръдие У-11.
* "Обект 237" - 2 прототипа, въоръжени съответно с 85 мм оръдия С-31 и Д-5ТС
* "Обект 240" - прототип, въоръжен със 122 мм оръдие Д-25Т.
* "Обект 277" - прототип, въоръжен със 130 мм нарезно оръдие М-65, 14,5 мм картечница КПВТ, двуплоскостен стабилизатор "Гроза", ПНСВ, система за противоатомна защита, ТДА и оборудване за движение под вода. През 1958 г. са произведени 2 машини.
* ИС-1 (ИС-85) - тежък танк с 130 мм оръдие. Развитие на "Обект 237". Когато започва производството на ИС-2, моделът е превъоръжен със 122 мм оръдие.
* ИС-100 - прототип, въоръжен със 100 мм оръдие.
* ИС-122 - прототип, въоръжен със 122 мм оръдие. Развитие на "Обект 240".
* ИС-2 Модел 1943 - танк, въоръжен със 122 мм оръдие А-19. Развитие на "Обект 240".
* ИС-2 Модел 1944 - танк, въоръжен със 122 мм оръдие Д-25Т. Развитие на "Обект 240".
* ИС-2М - модернизиран вариант на ИС-2. Произвеждан в периода 1954 - 1956 г.
* ИС-3 Модел 1944 - с увеличена броня и нов тип купол. Вътрешното оборудване е еднакво с това на ИС-2 Модел 1944. Произведени са 350 машини.
* ИС-3М - модернизиран вариант на ИС-3. Произвеждан в края на 1950-те години.
* ИС-4 Модел 1944 - с по-голям купол, по-дебела броня, подобрения в ходовата част и боекомплект 30 снаряда. Влиза на въоръжение през 1947 г. Произведени са 250 машини. Заводски индекс "Обект 701" (изготвени са 6 прототипа).
* ИС-5 - ескизен вариант, разработван от 1944 г. Не е произвеждан прототип.
* ИС-6 - изготвени са 2 различни прототипа с електромеханични трансмисии: "Обект 252" на базата на ИС-3 и "Обект 253" на базата на ИС-2. Не издържа заводските изпитания. Произведени са 8 машини от двата типа.
* ИС-7 - прототип, въоръжен със 130 мм оръдие С-26, бронята е с голям ъгъл на наклона, модернизирана ходова част. По-късно е използвано 130 мм оръдие С-20. Произведени са 10 машини. Заводски индекс "Обект 260".
* ИС-8 - прототип, за който няма данни. Произведени са 10 машини. При изпитанията са открити множество недостатъци и танкът е изпратен за заводска доработка. След доработката получава новия индекс ИС-10. Заводски индекс "Обект 267".
* ИС-9 - прототип, за който няма данни.
* ИС-10 Модел 1952 (Т-10) - с по-голям купол и 6 опорни ролки. Монтирано е ново въоръжение със 122 мм оръдие Д-25Т с гилзоизхвъргач, нов дизелов двигател и допълнителна бронезащита. Преименуван на Т-10. Заводски индекс "Обект 730".* Т-10А - модернизиран модел на Т-10, въоръжен със 122 мм оръдие Д-25ТА, стабилизирано и в двете плоскости. Заводски индекс "Обект 730А". На въоръжение от 1955 г.
* Т-10Б - модернизиран модел на Т-10, въоръжен със 122 мм оръдие Д-25ТА и двуплоскостен стабилизатор ПУОТ-2 "Гром" и прицел Т2С-29-14. Заводски индекс "Обект 730Б". На въоръжение от 1957 г. до 1966 г. Снет от въоръжение през 1993 г.
* Т-10M - модернизиран модел на Т-10, въоръжен с оръдие 122 мм М-62-Т2 (2А17) и двуплоскостен стабилизатор 2Э12 "Ливен" и прицел Т2С-29-14. Заводски индекс "Обект 272". На въоръжение от 1957 г.
* "Обект 241" - прототип на САУ ИСУ-152.
* "Обект 242" - прототип на САУ ИСУ-122.
* "Обект 249" - прототип на САУ ИСУ-122С.
* ИСУ - 122 - самоходна артилерийска установка, въоръжена със 122 мм оръдие А-19. Развитие на "Обект 240".
* ИСУ-122С - самоходна артилерийска установка, въоръжена със 122 мм оръдие Д-25С. Развитие на "Обект 240".
* ИСУ-130 - самоходна артилерийска установка, въоръжена със 130 мм оръдие С-26.
* ИСУ-152 - самоходна артилерийска установка, въоръжена със 152 мм оръдие МЛ-20С. Развитие на "Обект 241".

Източник:https://www.kaminata.net
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ👉

0 comments:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Най-четени👇

Популярни публикации👇

КОНТАКТИ:

Архив