ЗАЕТОСТТА НА КОМСОМОЛЕЦА И КАЧЕСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Известно е,че голяма част от комсомолската дейност се е изграждала върху свободното време на младежта. В една от посетените заводски комсомолски организации — ДИП "Фазан" — Русе, проверихме средната заетост и а след работното време на комсомолеца през седмицата. Бюджетът на тази средна заетост, особено през зимния период, не е малък:

1) понеделник — ангажимент във формите на СУГ и партийната учебна година. 

2) вторник — ангажимент в занятията по гражданска отбрана

3) сряда — ангажимент в мероприятията на  дружината 

4) четвъртък — ангажимент в учебните звена по руски език. 

5) петък — ден за провеждане на общозаводски (профсъюзни) мероприятия. 

6) събота — понякога се провеждат провалените през седмицата мероприятия.

7) неделя —  провеждат се спортни мероприятия.

Има работници от ОК и ГК на ДКМС, които извън пряката си работа са заети на 3—4... до 7 места. Това обстоятелство не остава без отражения върху организацията и качеството на комсомолската работа.

Типичен пример в това отношение е инцидентът при провеждането на "Пролетна вечер" в с. Червена вода (Русенски окръг). Тържеството е определено за вечерта на 7-ми април. Всичко е организирано. Салонът на читалището — украсен. Младежите се събират. Непосредствено преди запояването на тържеството те трябва да се преместят в друг салон, защото лозарската бригада на стопанството ще провежда в „украсения салон“ свое мероприятие ... Всеки може да си представи отражението на това събитие върху настроението и начина на мислене на комсомолците. В последна сметка това е въпрос за обществения авторитет на Комсомола, това е въпрос за съдбата на този авторитет в очите на самите комсомолци.

Цялата сложност и цялата дълбочина на тези  и на много други проблеми е поставена реално пред теорията, особено — практиката на Комсомола. Чрез максималното внедряване на научен подход към тези проблеми ще се осигури възможността за тяхното бързо и успешно решаване, ще се изградят солидни предпоставки за научна организация на комсомолската работа.

Това е била една от основните и актуални задачи на  Комсомола.
Списание "Младеж",1968 година

РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ👉
РЕКЛАМА

0 comments:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Най-четени👇

Популярни публикации👇

КОНТАКТИ:

Архив