„Топлофикация София” EАД е най-старата топлофикационна система в България. По мащабите на производство и периметъра на обслужване „Топлофикация София”АД е най-голямото дружество в страната и на Балканския полуостров.

1949 г. - Началото е поставено през м. март с въвеждането в експлоатация на първата топлофикационна електрическа централа в България – ТЕЦ ”София” и първата парна магистрала за промишлеността;

1952 г. - започва изграждането на топлопреносна мрежа в София;

1955 г. - изградена и въведена в експлоатация е I-ва градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”; първите абонати са 32 държавни и обществени сгради в центъра на града. Експлоатацията на новите топлофикационни съоръжения е обособена в отдел към предприятие ”Водоснабдяване”.

1957 г. - изграждането на топлопреносната мрежа продължава, броят на включените абонати расте и това налага създаването на самостоятелно топлоснабдително предприятие. С решение на Изпълнителния комитет на СГНС се създава СП ”Топлофикация”.

1958 г. - топлофикационното предприятие поддържа и експлоатира индустриалните топлопроводи и Първа градска магистрала, захранвани от ТЕЦ ”София”, и ОЦ ”Стамболийски”. И в двете централи се изгарят въглища. Топлинна енергия с топлоносител пара и гореща вода получават 12 завода и фабрики в северните промишлени райони на столицата и 211 сгради в централната градска част

1962 г. – изградена и въведена в експлоатация е II-ра градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”;

1964 г. - влизат в експлоатация ТЕЦ ”Трайчо Костов” (сега ТЕЦ ”София-Изток”) и парна магистрала към източната промишлена зона на града;

1966 г. - изградена и въведена в експлоатация е III-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”;

1967 г. - изградена и въведена в експлоатация е IV-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София” и I-ва Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”;

1969 г. - ”Топлофикация” става Общинско стопанско предприятие /ОСП /;

1972 г. - изградена и въведена в експлоатация е II-ра Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”. Започва да работи ОЦ ”Земляне” и са изградени Източна и Западна Землянски магистрали;

1975 г. - въведена в експлоатация е Северна Землянска магистрала, захранвана от ОЦ ”Земляне”;

1977 г. - започва да работи ОЦ ”Люлин” и I-ва Люлинска магистрала, както и III-та Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”;

1978 г. - Общинското стопанско предприятие „Топлофикация ” става Стопански енергиен комплекс /СЕК/ „София”.

1982 г. - изграждане и въвеждане в експлоатация на II-ра Люлинска магистрала, захранвана от ОЦ ”Люлин”;

1986 г. - изграждане и въвеждане в експлоатация на част от IV-та Искърска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София-Изток”;

1987 г. - изграждане и въвеждане в експлоатация на III-та и IV-та Люлински магистрали, захранвани от ОЦ ”Люлин”;

1988 г. - изграждане и въвеждане в експлоатация на V-та градска магистрала, захранвана от ТЕЦ ”София”.

1993 г. – СЕК ”София” става еднолично акционерно дружество – собственост на Столична община.

1997 г. – приет е Мастер – план за рехабилитацията на топлофикационната система, финансиран от Световната банка и изготвен от фирмата “Еконо енерджи” – консултант на СБ.

2001 г. – продажбата на топлинна енергия се осъществява чрез търговско измерване във всички абонатни станции в столицата.

2002 г. – Столичната Топлофикация става акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, като собствеността е разделена между Столична община - 58% и Министерство на икономиката и енергетиката – 42%.

2002 г. – стартира изпълнението на Проекта за рехабилитация и модернизация на “Топлофикация София”АД с привлечени капитали на обща стойност 114 млн. евро, включващ подмяна на участъци от топлопреносната мрежа, компенсатори и арматури; топлинна изолация на открити топлопроводи; подмяна на абонатни станции; въвеждане на система за управление на оборотите на мрежовите помпи.

2003 г. – процесът за въвеждане на системата за дялово разпределение в сградите - етажна собственост е приключен. Открити са центрове за търговско обслужване на абонатите в Централното управление на дружеството и на територията на четирите топлорайона. В съответствие с Проекта за рехабилитация и модернизация на “Топлофикация София”АД са подменени 36км. от най-амортизираните топлопроводи на столицата и над 2 000 абонатни станции.

2004 г. - подменени са още 38км. от амортизираната топлопреносна мрежа на София и над 2 500 абонатни станции.

2005 г. - със средства, отпуснати по заема за рехабилитация на „Топлофикация София”АД от Световната банка бяха подменени 333 броя компенсатори и 92 броя спирателна и регулираща арматура. Със собствени средства дружеството реконструира 2.5 км. от топлопреносната мрежа.

2006 г. - с привлечени средства са подменени 362 броя компенсатори и 165 броя спирателна и регулираща арматура и със собствени средства дружеството е реконструирало 1 км. от топлопреносната мрежа. Започва изграждането на Нова Западна Землянска топломагистрала, която ще бъде пусната през 2007г.

2007 г. - „Топлофикация София” АД отбеляза 50 годишнина.

2009 г.- Столичната Топлофикация става еднолично акционерно дружество.
Източник:http://toplo.bg/
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👉

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Най четени:

Популярни публикации👇