Любопитно интервю с големия актьор – народния артист Георги Георгиев-Гец (1926-1996), е публикувано в брой 8 на сп. „София“ от 1979 г. От текста научаваме малко известния факт, че артистът е роднина с друг велик българин – писателя Емилиян Станев. Авторът Любомир Давидков първо ни вкарва в атмосферата на родния край на Гец, след това започва и същинският разговор.


Ето част от интервюто с легендарния актьор.


Чисти са реките в Еленския Балкан. Във вировете край село Разпоповци играе риба. Къщите са закътани сред подредени овощни градини. Трева е прораснала по калдъръма, който води нагоре към махаличките – сега изоставени от хората, запустели.


Разпоповчани са гостоприемни, силни и земни хора. Сред тях е израсъл н.а. Георги Георгиев-Гец. Неведнъж той е споменавал, че във всяка негова сполука дял имат и хората от родния край. Говорил е за предаваната от поколение на поколение искреност и топлота в техните взаимоотношения, за сърдечността, упоритостта и трудолюбието им. Имах възможност сам да се убедя в тези техни качества. И да чуя от тях следното:


Похвално слово от съселяните: Стоян Медникаров – 83 г.: „Дядо му на Гец, Георги Мартинов, беше един от първите килийни учители в селото. Той ми е казвал, биля, че баща му едно време рекъл:


„Това, даскалъкът, не е занаят. Ако не искаш да станеш говедар, иди на градината“. Пък той ходел по мазичките и учел децата. Гец и Емилиян Станев са от един корен.


Гец като ученик започна да се откроява на театралните постановки. В Елена, в гимназията, много се проявяваше. Когато тръгна да се учи за София, беше на Преображение, ручеше вода, ей така, като из ведро, и той ми каза: „Кръстник, заминавам да уча“. Мокър, само вода. И аз му викам: „Ще ти върви по вода, гледай си работата!“.


Ама в София много мизерно са го карали. Заедно с моя син учеха. Той ми пишеше как са търсели от хазаите хляб. Минаваме край стаята – пише – те тракат с вилиците, хранят се, а ние гладни, гладни… А хазаинът им не иска пари, а иска боб. Аз купих – по онуй време купони бяха – от един мой комшия боб, по двеста лева килограма, и им го проводих на Гец и на моя да си платят наема с него. Много мизерия са брали по време на следването.


Гец държи за селото, обича го. Винаги си идва – пролет, есен. Като има възможност, дойде при мене и ми казва: „Кръстник, навляза ли в селото, ми е драго. Връщам се в младите години. Друг е разпоповският въздух“.


Закон е да си дойде на 1 май или есента. Зачита селото си и ние него. Лошо е, че продаде бащината си къща. Сега иска да си купи, но не можело. Към град Елена се водим!


- Др. Георгиев, разкажете за Вашите първи увлечения. Как и защо избрахте именно актьорската професия?


- През ученическите години изпитвах влечение и участвувах в читалищата на гр. Елена и на родното ми село Разпоповци като артист, художник и литератор. Играех, пишех пиеси, стихове, рисувах декори, а в същото време мечтаех да стана моряк и навярно щях да стана, ако не беше решителното „не“ на майка ми, която нямаше други деца освен мене.


Трудно ми е да определя защо накрая избрах именно актьорската професия, нито бих могъл да кажа кога точно е станало това. Струва ми се, че решаваща роля е изиграла наследената от всички хора в нашето село огромна любов към театъра. Трябва да добавя, че не си спомням на сцената на селското ни читалище да са били поставяни посредствени или леки пиеси.


Играеха се „На дъното“ от М. Горки, „Под игото“ от Иван Вазов, „Сид“ от Корней, „Когато гръм удари“ от Яворов и др. Съседът ми, Димитър Минчев, един от първите артисти в театралния състав, вършееше на двора и рецитираше стиховете на Лермонтов, Ботев или на много четения по онова време Едгар По. В дома на моя кръстник, Стоян Медникаров, който и днес, на 83 години, живо се интересува от литературния живот в нашата страна, почти всяко лято гостуваше Ангел Каралийчев със съпругата си. Често идваше и Емилиян Станев – с ловната пушка или без нея. Неговият род е от Разпоповци и двамата сме от едно общо, както се казва, родословно дърво.

Ръководители на читалищния театър бяха Христо Търсанков, който и днес продължава читалищната дейност като режисъор-самодеец. Художникът проф. Иван Петров също е от нашето село. На всички тези хора дължа своите първи стъпки в театъра и до голяма степен амбицията ми да успея е била винаги свързана с мисълта да не посрамя своите първи учители.


- А кои са били Вашите учители в професионалния театър? Какви качества и човешки, и творчески, Ви правеха най-силно впечатление у тях?


- Постъпвайки в състава на Народния театър „Иван Вазов“, заварих много от големите майстори на българското сценично изкуство. Трудно е с няколко думи да разкажа за всеки от тях, за високата етичност, култура и скромност на Иван Димов и Зорка Йорданова, за искрящия хумор на Никола Балабанов и Петко Атанасов, за фанатичната любов към театъра у Константин Кисимов, за човешкото обаяние и непосредственост на Никола Попов и Никола Икономов, за благородството на Владимир Трендафилов и Георги Стаматов. Всеки от тях е за мен и днес недостижим с отделни качества – и професионални, и човешки.


- Бихте ли споменали някои случки от това време?


- Ще разкажа два случая. Като студент играех в епизодична роля в театъра и бях партньор на н.а. Стефан Савов. На премиерата от смущение забравих половината си реплики и с това затрудних всички участвуващи в сцената. Познавах темпераментния гняв на Стефан Савов и очаквах на следващото представление буря от упреци. Вместо това той дойде при мене и с необикновено ласкав тон ми каза: „Нали този път ще кажете всичките си реплики?“.


И друга случка, която никога няма да забравя. Пак като студент с моя колега Димитър Бочев от Сатиричния театър бяхме останали без пари. Помолихме с голямо стеснение н.а. Георги Стаматов, тогава наш преподавател, да ни услужи с някой лев назаем. Той ни каза: „Сакото ми е в гримьорната, парите са във вътрешния джоб. Идете и си вземете колкото ви трябват“. Когато получихме стипендиите и отидохме да му върнем сумата, той почти ни изгони и не ни позволи да говорим повече по този въпрос.


Ние се учехме от по-старото поколение и на професионално майсторство, и на човешка етика, и на дисциплина. Учехме се всеки ден – и по време на репетиция, и на представление, и в минутите на почивка. Аз вярвам, че това, което приехме като наследство от „старите“, до голяма степен ще предадем на поколението, което сега навлиза в театъра, по същия начин – с личния пример от всекидневната работа.


- Кога смятате, че ролята, изпълнена от Вас, е успешна? Имало ли е случаи, при които помощта на колегите Ви е насочила към по-вярното изграждане на образа?


- Многобройни и различни са причините за успешно изградения образ в театъра или киното. Но една според мен е винаги задължителна – наличието на неповторими, сложни, богати мисли и чувства, които актьорът естествено и сам трябва да притежава. Актьорът не е самостоятелен, самотен творец. Неговите успехи или неуспехи винаги са свързани с работата на целия колектив. Изграждайки своя образ, всеки от нас се отнася с внимание и грижа към проблемите на останалите, защото знае, че соловото изпълнение никога не гарантира успеха на премиерата.


Лично аз с особено доверие се отнасям към бележките и съветите на моя колега, н.а. Асен Миланов. Той е неизчерпаем с оригиналните си хрумвания, които често провокират в мене нови идеи във връзка с образа, който изграждам.


Успехът за актьора това е радостта след няколко месеца напрегната, тревожна, неспокойна работа да срещне аплодисментите и усмихнатите лица на хората от залата. Лично аз, до момента на първата среща с публиката, не мога да кажа със сигурност успял ли съм, или не. Успехът за мене винаги е бил в еднаква степен – морално удовлетворение след положените усилия и едно смътно безпокойство – ще успея ли и в следващата задача.


- Най-трудната Ви роля?


- Не бих могъл да отделя най-трудната си роля. Всяка роля върви трудно – и класическата, и съвременната, защото се създава конкретен образ на жив човек, с минало и бъдеще, с характер, който би трябвало да бъде неповторим и да има определен адрес към зрителите. По-леко бих разказал за неуспешната си роля – Хлинов от „Горещо сърце“ на Островски. Мисля, че амбицията да направя нещо голямо в първата възложена ми роля, след като специализирах в МХАТ, беше виновна за този неуспех.


- Навярно се е случвало публиката да не е единодушна в оценката на даден образ или постановка, в която участвате?


- Публиката невинаги е единодушна в оценката си и това е естествено – хората се различават и по вкус, и по духовна нагласа. Случвало се е да получавам похвали за недотам съвършени мои изпълнения от хора, които просто имат нещо лично в живота си, близко до съдбата на образа, и това ги е развълнувало. И обратно – усещал съм в сдържаните поздравления на някои известна резерва по отношение на постановка, която има безспорен успех и сред зрителите, и сред критиците. Става дума, разбира се, за единични случаи. Но не си спомням да съм получавал похвали за лошо изиграна роля или обратно.


- Кои качества у хората цените най-много? Независимо от условността на понятието „положителен герой“, бихте ли разказали какви положителни образи сте играли?


- Ценя искрените, естествени, скромни и трудолюбиви хора. В изграждането на всеки образ съм търсел проявата именно на тези качества, а те са присъщи не само на обикновения човек, но и на героичните личности. Още като млад артист, наскоро постъпил в Народния театър, н.а. Никола Балабанов в дружески шарж ми предсказа съдбата на „щатен положителен герой“. И това наистина се сбъдна.


В досегашния ми „архив“ имам едва 3-4 отрицателни герои и толкова комедийни. От списъка на положителните герои бих отделил Белов от „Незабравими дни“ на Л. Стрелков, Раненият от „Съвест“ на Е. Манов, Рангел Сираков от „Среща“ на Л. Стрелков, Пантелей от „Рожден ден“ на Др. Асенов, Берьозкин от „Златната карета“ на Л. Леонов, проф. Радев от „Тази малка земя“ на Г. Джагаров, Потапов от „Протокол на едно заседание“ на Ал. Гелман. А в киното – Петър от „Законът на морето“ (реж. Я. Якимов), Младен от „А бяхме млади“ (реж. Б. Желязкова), Непознатият от „Най-дългата нощ“ (реж. В. Радев), „Осмият“ (Реж. З. Хаския), Боян Василев от „Зарево над Драва“ (реж. З. Хаския), „Селянинът с колелото“ (реж. Л. Кирков) и др.


- Откъде сте черпили указания за играта си освен от драматургията и режисьорските упътвания?


- В работата над редица образи много са ми помагали мемоарите на наши участници в съпротивителното движение и лични срещи с бивши политзатворници, интербригадисти, партизани.


- Кои отрицателни човешки качества презирате най-силно?


- Неискреността във всичките ѝ степени и превъплъщения.


- Забелязвате ли някакви нови нравствени качества в съвременния българин?


- На съвременния българин е вече съвсем чужда някогашната груба парвенюшка надутост на богаташа спрямо бедния, на гражданина към селянина, на интелектуалеца към работника. Младото поколение не познава тези взаимоотношения, но аз лично като дете съм изпитвал горчилката от презрителното отношение на някои богати градски момчета към нас, „колибарите“.


И понеже при децата тези прояви са най-искрени и неподправени, сравнението с днешните деца е най-красноречиво. Синът на лекаря или професора играе без каквото и да е предубеждение със сина на зидар, шивач, готвач или портиер. Съвременният българин се отнася с много по-голямо уважение към честния трудов човек и притежава по-добро самочувствие и достойнство.


- А кое качество считате, че е загубил нашият съвременник?


- Качеството, което в най-голяма степен е загубил, е, струва ми се, общуването – със съседа, със случайно срещнатия в парка, в трамвая, във влака. Лично аз си обяснявам това с по-интензивния живот, с ускорения ритъм на всекидневието, с това, че всеки в работата си е свързан с един по-голям колектив и в почивката съответно търси малко усамотяване в по-тесен кръг. Не е на последно място и телевизията, която ни задоволява с информации, срещи с науката и изкуството, със забавни програми и т.н... И с това донякъде отнема часовете за общуване с близки, приятели, съседи.Заместването на руския природен газ на европейския пазар е "практически невъзможно", заяви катарският министър на енергетиката Саад ал Кааби в интервю за CNN в четвъртък.

Длъжностното лице, което е и президент и главен изпълнителен директор на държавната компания QatarEnergy, отбеляза, че "от 30 до 40 % от общия обем газ, доставян на световния пазар, идва от Русия".

ЕС наложи икономически санкции на Москва заради конфликта в Украйна и обяви, че ще премине към постепенно намаляване на потреблението на руски природен газ през тази година. 

Над 40% от вноса на газ в ЕС идва от Русия.Ал-Кааби обаче заяви, че Катар няма да наложи санкции на руския петролен и газов сектор, като подчерта, че "енергетиката не трябва да се меси в политиката" Според министъра Катар няма да вземе страна в кризата в Украйна.Руснаците били жадни за български зеленчуци. Това твърди бившият служител на „Бургас плод Ескорт“ Янко Яръмов. Пенсионерът разказа как кораби през 1988-1989 г. са отпътували от Пристанище Бургас за СССР, за да изнесат 18 700 тона пресни домати. 

„Същата година изнесохме за страни като Англия и Япония по 150 тона конфитюр от ягоди и 480 хиляди консерви. Знаете ли какво е сушено луково брашно? А колко сме изнасяли за Канада и САЩ. И не само брашно, а и сушени сливи. От тук товарим за Ротердам и от там за Канада и САЩ“, спомня си Яръмов.

Той бе категоричен, че България няма да се оправи, докато селското стопанство не се възроди. Бургазлията разказа още, че най-хубавите белени домати, които е произвеждала бригада „Асеновград“, са били изнасяни за Англия. „В Лондон отваряха нашите домати от кутиите и ги пускаха от метър височина. 

Целостта на домата оставаше. Сортът се казваше „Роял кроон“. Изнасяхме и корнишони за Холандия и СССР. Когато отивах в Одеса и Херсон, руснаците купуваха по цели кашони, по 12 буркана от стерилизираните краставички, слагаха ги на рамо и си заминаваха“, спомня си Яръмов. С носталгия заявява, че преди години, когато е бил в Русия, първото, което са го питали тамошните, било: „Къде са вашите вкусни корнишони?“.В бъдеще клиентите на Русия в Европа ще трябва да плащат сметките си само в рубли. Както заяви в телевизионно изявление руският президент Владимир Путин – оттук нататък Русия няма да приема плащания в евро или в долари.


От мярката са засегнати държавите, определени от Русия като "неприятелски". Сред тях са страните от ЕС, включително Германия, САЩ, Канада и Великобритания. Путин даде на Централната банка и на правителството едноседмичен срок да приложат съответната разплащателна система."Ескалация на икономическата война"


Руският президент посочи, че в случая става дума за реакция на замразяването на руските капитали на Запад. Същевременно той увери, че доставките на газ ще се изпълняват в пълния им размер, но смисъл да се плаща за тях във валута нямало – Западът сам обезценил валутите си, замразявайки руските активи в чужбина.За газовите доставки са сключени дългосрочни договори за плащания в долари", посочва икономистът Йенс Зюдекум от дюселдорфския университет "Хайнрих Хайне", цитиран от DW. Поради това искането за плащане в рубли е ясно нарушение на договорите – и изостряне на икономическия конфликт между Русия и Запада. "Това е ескалация на икономическата война", казва още Зюдекум, според когото почти никой не е очаквал предприемането на подобен ход.

Западът ще трябва да реагира под някаква форма. "Налагането на ембарго за вноса на горива от Русия става по-вероятно", смята експертът. Ако Западът изпълни изискването на Русия, ще трябва да наруши собствените си санкции заради войната в Украйна. Тъй като рублите би трябвало да се купуват от Руската централна банка, която обаче е санкционирана, припомня Зюдекум. "Подобно нещо няма как да се направи."Стойността на рублата расте


"По този начин Путин изпраща политически сигнал", казва банковият анализатор Ралф Умлауф. "В крайна сметка става дума за ответна реакция на наложените от Запада санкции." Руското правителство реши още в началото на месеца, че ще изплаща задълженията си към "неприятелските" държави само в рубли. Сред тях са и Украйна, Швейцария и Япония.


"Освен това мярката на Путин води до укрепване на рублата", посочва Умлауф. "Ако сметките за газа в бъдеще не се плащат в долари или в евро, това естествено укрепва рублата, тъй като търсенето ѝ ще нарасне." Решението може да се отрази благоприятно и на разклатената руска икономика. Същевременно експертът отбелязва, че е трудно да се каже доколко ликвидността на пазара на рубли ще е достатъчна за покриването на всички сметки за газ с руска валута. "Пазарът няма как да е особено голям, тъй като всички западни държави са фактически извън него."


Теоретично обаче руската емисионна банка би могла да отпечата неограничено количество рубли и да ги предаде на страните-вносителки на газ срещу валута, без да е ясно какъв би бил обменният курс. Заявлението на Путин тутакси доведе до ръст в стойността на рублата, която от началото на войната в Украйна е под голям натиск и беше паднала на рекордно ниски нива.Русия предупреждава за енергийно ембарго


Същевременно Русия предупреди Запада, че може да наложи бойкот на доставките на нефт и газ. Световните пазари на нефт и газ ще се сринат, ако в енергийния сектор бъдат наложени мащабни санкции срещу Русия, каза вицепремиерът Александър Новак. "Русия е най-големият доставчик." В момента на световните пазари съществува недостиг от около един милион барела нефт на ден. Европа е застрашена и от дефицит на дизела, запасите от това гориво са на най-ниското си равнище от 2008 година.

Снимка: БГНЕС/източник:www.bgonair.bgДецата бяха спокойни, еднакво облечени, нямаше различия, както сега. А за режима им да не говорим – нямаше дете, което да не иска да спи на обяд или да не иска да си изяде боба с наденица.

Разбира се, ние винаги сме ги награждавали и стимулирали да слушат. Госпожи нямаше, имаше другарки. Родителите имаха респект от нас, а ние в замяна гледахме старателно децата им. Грижехме се за около 30-35 деца в група, но се справяхме.

Филийки с масло и шарена сол се сервираха за закуска сутрин и следобед, оплаквания нямаше. Често за обяд имаше кренвирши, но от месо. Децата плачеха много за родителите си, но никоя лелка не звънеше на пожар на майката час след като е оставила детето си: „Ела да си го прибереш“.

Директорките не ни позволяваха да идваме с панталони на работа, без прически или в неугледен вид. С костюм с пола и сако, винаги с прическа, грим и настроение на работа. „Вие трябва да сте пример за подражание и на родителите, и на децата“, казваше тя.

Посудата се миеше с вода и веро и после белина, ХЕИ идваше, но проблеми не сме имали. Металните чинийки и чаши бяха удобни, въпреки че сега може да изглеждат мизерно. А за еднократна пластмаса не сме и чували тогава.

В групата винаги имаше едно палаво дете, с което се работеше повече. Имаше и такива, които не искаха да се социализират бързо, и с тях се работеше допълнително. Няма да забравя никога Митко, който на 4 години и половина не продумваше и дума. Полагахме всякакви усилия, работехме постоянно с него, но без резултат. Детето отказваше да проговори. След пълно мълчание четири години и половина една вечер на тръгване от градината се обърна, погледна ме и каза: „Довиждане, другарко“, а родителите му не можаха да повярват какво се случва. Ококориха се, замръзнаха, после започнаха да подскачат и да прегръщат детето и мен.

В детската градина разполагахме с интересни играчки – конструктори и предимно дървени кукли. Допълнително пари от родителите никога не сме събирали, общината всичко ни осигуряваше.

Таксата беше 3,60 лв. на месец, но и заплатите бяха 120 лв.

А вие бяхте ли доволни от детските градини?

В . ДимитроваПЕТЪР ФЕРЕЩАНОВ едно име което е малко непознато в спортните среди в България, защото е бил в полицията преди девети 1944 година,умишлено изтрито от всички архиви. И самият Тодор Живков е описал в мемоарите си ПЕТЪР Ферещанов като инквизитор в полицията. Дали е било така никой не може да го докаже. 

Тодор Живков се разминал съвсем леко с инквизитора Петър Ферещанов. Но се знае че е работел в полицията, знае се също че е бил преподавател в полицейското училище в София. Знае се, че е бил и като разузнавач към българската армия в абвера, но никъде точно не се изписва неговата заслуга по разкриване на намеренията на Германия от 1941 до1944 година.

И как става назначаването му на работа към полицията? По данни в историята на този борец се споменава че в последните години интереса към борбата вече не е бил толкова голям и трябва да пътува много и да отсъства от семейството си за да изкара някакви пари. Ферещанов написва писмо до цар Борис III, че няма работа ако може да бъде назначен като спортен инструктор към армията или където има работа като такъв. Така започва работа в полицията като инструктор. Знаейки каква сила има този мъж полицейският шеф по това време Никола Гешев го взема в полицията. Говорят се ужасии по адрес на Ферещанов- мачкал, трошел, изскубвал на арестуваните партизани – ръце, крака, пръсти. Чупел кости като клечки за зъби-дали е така ?

Самият Ферещанов твърди пред интервю, че никога не се е занимавал с подобно нещо, никога не използвал силата си над беззащитен човек.

Да извивал е железа, чупел е тухли на главата си, минавали са с автомобил върху него. Показвал е силата си във всички краища на света. Назначен е бил като спортен инструктор към полицията като преподавал защита и самозащита без оръжие. Тези данни които дава комунистическата партия за Петър Ферещанов слагат голямо петно върху името му и не се споменава за него като един от най силните ни борци за времето наравно с Дан Колов и Никола Петров. До 1989 година беше забранено да се споменава за него като за борец българин от световна величина. Всичко написано за него е било изтрито и заличено и трудно може да се намери истината за този силен борец.Петър Ферещанов е роден на 2 май 1902 година в Свищов. Още от малък той самият чувства, че е по различен от своите връстници притежавал е голяма сила. 

Веднъж в Свищов идва Цирк и в този цирк е световният шампион Никола Петров и Александър Добрич. Ферещанов говорил с двамата и казал, че иска да стане борец. Добрич и Никола Петров са видяли че младежът притежава голяма сила и го вземат с тях в цирка. Тренират го и му преподават тънкостите на борбата. Заедно с тях той обикаля страната и се бори и то сполучливо. Бие доста известни борци . След известно време Ферещанов напуска този цирк и отива в друг цирк в Румъния където започва да се бори професионално. От Никола Петров и Александър Добрич научава класическата борба. През цялото време на всички състезания се бори в този стил. Не му е било лесно в началото отива в Германия и иска да се бори но никой не го познава няма име, няма пари не знае език. Заминава за Париж където по това време се провеждал някакъв турнир по класическа борба. 

Трудно начало за който и да е. Късмета му излиза, някакъв господин се спира до него виждайки здравата му фигура и го пита какво иска. Ферещанов със жестове му обяснил че иска да се бори. След кратък разговор с преводач Ферещанов трябвало да покаже на какво е способен. И така всичко става на открито на площад, където са се събрали много хора да видят на какво е способен този Българин. Ферещанов огъвал железа, чупел тухли, автомобили няколко минали отгоре му и всичко това се заснимвало. Публиката останала много доволна от видяното не са виждали до момента такъв силен човек. Станал известен появили се негови снимки, прожектирали са това което е правил на площада. Същият този журналист му помогнал да участва на борбите. На първото състезание в средна категория се класирал на трето място и разбрал че освен със сила трябва да има и техника. Отива във Виена в клуба Херкулес където тренира известно време, добива опит с известните борци и професионалисти които тренират в този клуб. Участва на всички състезания . 

В Америка , Африка, Германия ,Б разилия, Испания бори се в средна категория и е безспорен шампион.През 1933-34 година започва да се бори в Европа. През 1933 година става шампион на Европа в Будапеща бие много световно известни борци и както той самия казва че е световен шампион победил всички световни шампиони но никъде в списъците не фигурира като световен шампион. През 1934 във Виена се бори на тежка категория и става отново европейски шампион. Ферещанов не е бил глупав човек опитвал се е да пише книги, знаел е няколко езика. Женен бил за полякиня която е била от знатен род. 

Имал е дъщеря и син Тодор и Лилияна. По късно синът му е бил един от много известните циркови артисти, но не е носил презимето Ферещанов, а само бащиното си име Петров. По това време Дан Колов се връща в България и Ферещанов е искал да се срещне с него. Борят се на стадион Юнак, срещата е продължила около два часа и съдиите отсъждат победа по точки на Дан Колов. Ферещанов не бил съгласен с резултата и казва че борбата е равна. Питат го какво мисли за Дан Колов? Той казва наистина този борец е това което се говори за него аз съм се борил с много борци, но никога не бях срещал такава сила насреща си. Уважавам го не защото е известен а защото е много добър като човек.

Друга среща не са имали помежду си но Ферещанов казва, че никога преди това не се е борил свободна борба и през цялото време си е пазел краката. Тоест иска да каже че той е класик и за него много по лесно би било да се бори в класическия стил. И се надява следващата среща помежду им да бъде класическа борба. Така и никога не се е състояла.

След девети септември комунистическата власт забранява и изтрива всичко свързано с именития борец. Имал възможността да избяга в странство, но остава. Бива убит по много жесток начин: слагат му запалена шашка с динамит в устата. Така завършва кариерата на един борец, който сигурно е трябвало да бъде поставен наравно с Дан Колов и Никола Петров.

Anguel Anguelov


Повечето хора лесно приемат новото и са радетели на модерните технологии. Не е случайно, че към днешна дата що се отнася до часовници, мнозинството търси предимно смарт модели. Все пак това е нещо ново, практично и модерно. И докато в началото на века този тип техника беше изключително скъпа и недостъпна за средностатистическите българи, то днес на пазара има многообразие от по-евтини смарт часовници. Това твърдение, обаче не важи за всички. Много от нас все още залагат на добре познатата класика, а именно механичните часовници с ретро облик. Онова специфично тиктакане, няма как да се замени с една смарт джаджа, а когато говорим за класически часовник с кожена каишка, винаги на преден план в съзнанието ни изплуват руските часовници...

Руската часовникарска индустрия до голяма степен е повлияна от армията и развитието на технологиите през двете световни войни. Ще забележите, че повечето часовници, произведени и разпространявани от Русия са доста стилни и са подходящи за официални събития. 

Полёт 

Основана през 1930 г., марката преди се е казвала “Первый Московский Часовой Завод, ПМЧЗ”. През 1961 г. е създадена марката Poljot. Оттогава марката е официален доставчик на часовници за руския военен и разузнавателен персонал. Марката Poljot придобива по-широко признание, когато космонавтът Алекси Леонов прави първата в света космическа разходка, носещ модела Океан 3133. Като носена на такъв подвиг, Poljot става известна по целия свят. До момента Poljot продължава да създава часовници, които са изключително издръжливи. 

Восток 

Официално регистрирана като “Чистопольский часовой завод Восток” името на марката буквално се превежда като Изток, което изглежда подходящо, тъй като седалището на марката е в Христопол, Татарстан, Русия. Името също е направено по модел на космическата програма "Восток", която донесе известен напредък в СССР през по-ранните години на космическата надпревара. Компанията Vostok е основана през 1942 г., но започва да използва името на марката през 60-те години. До 1965 г. тази млада компания за часовници става официален доставчик на Министерството на отбраната на Съветския съюз. Като такъв е пуснат часовникът Komandirskie (Commander’s). Тогава като официален доставчик на отбраната, часовниците Vostok се продават само в магазините на Voentorg, които обслужват само военния персонал, който носи идентификация. През следващите 20 години Vostok произвежда 4,5 милиона часовника годишно. В момента Vostok е специализиран в производство военни и водолазни механични часовници. Сред своите колекции той включва - Komandirskie K-34, Komandirskie K-46, Kemlevskie, Amphibia и Retro. 

Штурманские 

Часовниците Sturmanskie навлизат в индустрията през 1949 г. В началото марката просто предоставя часовници за пилотите на военновъздушните сили на страната. Към 1961 г. Стурмански става част от историческо събитие, когато руският космонавт Юрий Алексеевич Гагарин носи Восток-1, докато обикаля около Земята на 12 април същата година. С този подвиг Sturmanskie е признат за първата марка, която успешно произвежда часовник, който може да издържи на нулева гравитация, силни ускорения и непредсказуеми вибрации. Оттогава до момента часовниците Sturmanskie са с първокласно качество - щателно проектирани, внимателно ръчно изработени и доказани като изключително издръжливи. Най-новите му колекции включват Gagarin 24-Hours Automatic, Mars Lady и Stingray Automatic. 

Ракета 

Тази марка часовници е най-старата в Русия и вероятно една от първите в часовникарската индустрия по целия свят. Тази компания за часовници първоначално е започнала като “Фабрика Императорски Петерхоф”, когато Петър Велики я е създал през 1721 г. Към 1830 г. споменатата фабрика вече е един от водещите източници на луксозни стоки в Европа. До 1945 г., в съответствие със заповедите на Сталин, фабриката пуска марка часовници Pobeda, което означава победа. Сталин специално нарежда да бъдат произведени часовници за първата година от тържеството на победата. И накрая, през 1961 г. фабриката започва да произвежда часовници с марката Raketa, за да почете полета на Юрий Гагарин в космоса. Оттогава часовниците Raketa са известни като изключително надеждни часовници, подходящи за полярни изследователи, военни, флот, дори космонавти. Не само, че са издръжливи, но и часовниците на Raketa се считат за точни и надеждни. До 1980 г. те служат като официални часовници за съветските олимпийски игри. Друг важен принос е комплексното механично задвижване, което Raketa разработи през 2015 година. 

Слава 

Тази компания за часовници първоначално започва като “2-ра Московска фабрика за часовници”, създадена през 1924 г. Тя започва преди Втората световна война и е втората невоенна руска фабрика за часовници. По-късно марката приема името Слава, което е руската дума за слава в чест на руската победа над Германия. Слава е най-известна с механизмите си, което може да бъде идентифицирано по уникален начин. Този механизъм има и няколко версии за ръчно навиване и самонавиване. Задвижването е доста интересно и единствено по рода си; такъв механизъм обаче е много деликатен и склонен към неизправности. Независимо от това, часовниците Slava все още са оборудвани с такъв механизъм, но производството е изнесено в Китай и Хонконг през 90-те години. В резултат на това повечето часовници Slava използват механизъм Miyota. 

Златоуст 


Златоуст идва от “Първата държавна фабрика за часовници”, която е създадена през 1930 година. Заводът за часовници Златоуст обаче за пръв път пуска своите продукти през декември 1941 г. Както при другите руски марки, Златоуст предоставя часовници за военните - за пилотите, морските пехотинци и дори армейските офицери. Дори и до момента, Златоуст все още се фокусира върху производството на здрави и ретро дизайнерски часовници, главно за мъже. 

Луч 

Тази марка часовници е основана в Минск през 1953г, но технически вече не се намира в Русия, но беше. Подобно на други руски производители на часовници, Luch се занимава с производството на удароустойчиви часовници от военен клас. Луч работи не само върху надеждността на продуктите си, но и върху стила си. Фокусират се и върху пилотските часовници. Нещо повече, Лъч има повече от 30 патентовани движения - от кварцови, механични до автоматични. До 2010 г. обаче, за да спаси компанията от пълен фалит, Лъч продаде по-голямата част от своите интереси на швейцарска компания - Franck Muller. Ако търсите трайни часовници за вашите приключения и хобита, руските часовници със сигурност са сред надеждните ви възможности. Изглежда, че външният им вид не предлага много, но що се отнася до трайността и надеждността, те със сигурност са тествани и доказани.Най-четени👇

Популярни публикации👇

КОНТАКТИ:

Архив