Настоящата програма за обучение на дисководещите е пръв по рода си опит цялостно и системно да се очертаят споените теоретически и практически познания, които трябва да притежава дисководещият. Програмата е изготвена непосредствено- след обнародването на Наредба № 7 за дискотечната дейност на Комитета за култура, ЦК на ДКМС, Министерство на Финансите, МПТПС и ЕАТО, и има за цел да подпомогне по-нататъшното преустройство на тази дейност.

Превръщането на дискотеките в средища за идейно-естетическо вмешателство на младежта е задача, която изисква обединените усилия на много организации и ведомства. Но тя в решаваща степен зависи от позицията, от знанията и убежденията иа човека зад пулта - от дисководещия. Днес диско-водещ може да бъде само човек със зрял марксистко-лепински мироглед, с изграден класово-партиен критерий за оценка на обществените и културни явления, човек който не следва, а води и Нормира младежките интереси.

Програмата има няколко предназначения:

Нс първо място тя служи като основа за организиране на школи и курсове за дисководеци в средните и висши учебни заведения, във Факултетите за обществени професии, във ведомствените звена за квалификация в системата па комплекса “Култура" и в ЦКИ "Г. Димитров.


 Използвани са илюстрации от ФБ-групата "Аз бях DJ през 80-те"
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👉

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Най четени:

Популярни публикации👇