За двехилядният колектив на обувния завод „Девети септември“ в столицата Празникът на свободата винаги съвпада с друго тържествено събитие — поредната годишнина от основаването на предприятието.

Минутите отмерват с лудешкия си бяг времето. А хората — основателите, които строиха завода, и младите — потомците, се научиха да вплитат в едно времето и песента на машините. Чудесна стана тази яка сплав — творческата биография на предприятието. Защото в нея те вплетоха съдбите на две поколения..четири трудово-производителни кооперации с около хиляда обущарски работници дадоха началото на първия обувен завод в страната, наречен с името на революцията. Възстановен през 1948 г. всъщност започва и първото машинно производство на обувки — 230 хиляди за една година. Тук станава и усвояването на новите технологични методи. Старите майстори се учеха да работят на машини, изпитваха серийната организация на про изводство, убеждаваха се в безспорните  предимства техниката.

Сега колективът на обувния завод „Девети септември“ изработва годишно по два и по ловина милиона чифта обувки от най-различни модели. А перспективата е в края на шестата петилетка производството да надхвърли три милиона. И докато обемът на общата промишлена продукция за 1971 г. е 17 милиона и 600 хиляди лева, през 1975 г. ще бъде пове че от двадесет и два милиона. При това производството ще се развива интензивно — производителността на труда ще нарасне с 34 на сто.

— Колективът ли постигна отлични резултати в съревнованието за Девети септември — разказва директорът на
предприятието Димитър Велков. — Сега ускорено внедряваме редица нови производства и технологични методи, подготвяме се още през следващата година да достигнем 16 на сто увеличение иа производителността на труда.

Анализът иа качествените показатели на плана показва, че този оптимизъм има реално покритие. През първото полугодие в завода са произведени в повече 19 хиляди чифта обувки. При това в по-голямата си част продукцията е първокачествена — един от резултатите на внедрената саратояска система. Успешно е изпълнен и планът за износа, като извън страната са продадени над 105 хиляди чифта обувки. Изпълнението на плана за месец юли е 106,9 на сто, а в дните преди празниха работническият колектив удвои усилията си и отново в тържествения рапорт постиженията са далече над предвидените.

Трудно е да се определи в кой участък на предприятието е било най-напрегнато. Затова  партийният секретар инж. Чавдар Чавдаров и председателят на профкомитета Цветан Галатииски се затрудниха при определянето на
първенците в социалистическото съревнование. Най-икономично изразходваха материалите работниците от цеха за разкрояване с ръководител Илия Атанасов, Само през първото шестмесечие те реализираха икономии в размер не 27 820 лева. Особено се отличиха Кирилка Йорданова, Мария Зашева, Невена Георгиева и др. Комплексен първенец по изпълнението на всички показатели са бригадите за конфеж-ционираие с ръководител Никола Лулов и за ушиване на саи, ръководена от Гина Николова, За празника са наградени и колективите, ръководени от Александър Лозанов, Атанас Любенов и др.

Дни на равносметка! 
Стана традиция в чест на Девети септември и годишнината от основаването на предприятието да бъдат отличавани работииците и служителите с двадесетгодишен стаж в този колектив. На сегашния празник ще бъдат наградени 55 човека — златният фонд на завода. Сред тях са първенците в изпълнението на плановите показатели — ръководителката на шивалня Теменужка Стоянова, работничката Екатерина Коньовска, орденоносецът Петър Григоров, контрольорът по качеството Ангел Комнтов и др. Хора, конто с трудовите си дела, с моралните си добродетели създават качествата на човека за бъдещото развитото социалистическо общество.

Няма никакво съмнение, че тружениците от този завод достойно ще изпълнят своята дума. Предпоставка" за това са разработените четири нови технологии.Търсенето на пътища за внедряване на по-ефективна организация на производството. Колектив от специалисти под ръководството на инж. Любомир Георгиев, главен технолог на предприятието, със собствени усилия монтира първите в страната машини за изработване на обувки с ходила от тер-мопластн по метода на леене под налягане. При новия начин цялата подготвителна обработка в монтажния цех сега се из вършва иаправо в конфекционият цех, при това автоматично и много по-качествено.

В началото на тази година започна първото производство на обувки по монтажния способ — също новост в световната практика. При неговото внедряване в един от основните цехове на завода конфекционния — значителни усилия положиха технолозите Георги Томов, Александър Коньовски и Тодор Кременски. С помощта на високопроизводителна техника сега става и едновременното разкрояване, щанцоване и заваряване с ток с висока че стота на детайли за дамски обувки. Методът позволява да се замени напълно работата на шивашкия цех.

Водещите усилия на специалистите от завода ще бъдат насочени към усъвършенстване на монтажния способ, към пълно конфекциониране на обувките с предварително подготвени детайли.
Ще бъде въведено и много-асортиментното производство на една и съща конвейерна верига. Предвижда се до края иа тази и началото на следващата година да бъдат пуснати на пазара новите артикули мокасини на леки спортни обувкн. Така нашата обувна промишленост ще задоволи порасналите потребности, повишените изисквания на трудещите се.

Заедно с това специалистите от предприятието търсят и нова, по-съвършена организация на производството. Колективите с ръководители инж. Красимир Златарев и инж, Илия Губеров са се заели е разработването на автоматизиранирани системи за управление и с комплексната автоматизация на производствените процеси.Новата организация на управлението ще се състои от осем подсистеми — на материално-техническото снабдяване. Окончателна всичко ще бъде внедрено през 1974 г.

... Сега завод „Девети септември“ не само задоволява част от потребностите ка нашия пазар, но и изнася продукция в социалистическите страни — Съветския съюз и Германската демократична република, в държави като Франция, Англия, ГФР.

Старите занаятчии, които строиха завода, предадоха на младите любовта към професията. А те, потомците, се научиха да управляват минутите — забързани, неспокойни, Вплетоха в едно времето и песента на машините. Между тях сложиха името на Революцията. И получиха яка сплав, събрала силата на две поколения...

Инж. Ангел БОНЕВ
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👉

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Най четени:

Популярни публикации👇