Кражбите на автомобили и автоджамбазите в миналото

Противозаконните отнемания на моторните превозни средства, както и на вещи и части от тях, са тежък проблем в световен мащаб и нашата страна не прави изключение в това отношение. През последните години се наблюдава тревожна тенденция на увеличаване на този вид престъпления. Те достигнаха една трета от извършените престъпления на територията на столицата. Обекти на посегателства са личните автомобили и мотоциклети, които по принуда се оставят от собствениците на безконтролно „домуване“ по улиците. Не намалява и броят на кражбите на вещи и части от моторните превозни средства. Начините на действие на престъпниците са разнообразни — от свалянето на чистачките до отнемането на самото транспортно средство. От частите извън купето обикновено се крадат гуми с джанти, фарове, стопове, предни и задни стъкла, решетки на двигателя. Интерес за злосторниците вътре в автомобила представляват радиокасетофони, оставени дрехи, битова техника, пари, документи и др. Разбиват се и багажници, откъдето се крадат резервната гума и различни инструменти.У нас „предпочитаните“ модели автомобили са ладите и москвичите. Това важи особено за случайте, когато младежи решават с чуждата кола „просто така“ да се поразходят или да направят впечатление на приятелите си. В началото на февруари (1988 г.–бел.р.) на столичния бул. „Девети септември“ в 3 ч през нощта милиционерски патрул подал сигнал за проверка на две лади със софийска и ловешка регистрация. Водачите не се подчинили, а с газ профучали покрай служителите. След преследване в местността „Черният кос“ били задържани возещите се в колите петима 16-годишни младежи. Установява се, че те са отнели противозаконно автомобилите и зад гърба си вече имат 8 подобни престъпления.
Често противозаконно отнетата кола може да послужи за извършване на други престъпления като кражби от частни домове, търговски обекти и др. Понякога превозното средство се „задига“ съвсем целенасочено. После спокойно в гараж или на безлюдни места крадците демонтират интересуващите ги части и агрегати. От жк „Сердика“ в столицата противозаконно е отнет москвич. На следващия ден колата е намерена катастрофирала в близост до язовир „Суходол“ с демонтирани 4 гуми с джанти. Откраднат бил и радиокасетофонът.Причините за кражбите от МПС са различии и варират от дефицит на резервни части до желанието за лекомислени „забавления“ от страна на неучещи и неработещи млади хора. Редица условия ги улесняват — слабо осветените улици, липсата на охраняеми паркинги, символичната секретност на ключалки (на вратите и багажниците) при някои модели автомобили, неизправното устройство, заключващо волана, и не на последно място — разсеяността на водачите, които забравят да заключат колите си или оставят открехнати прозорците. Гайките и болтовете, закрепящи джантите към главините, у повечето автомобили са стандартни и това
също улеснява свалянето им.
Данните сочат, че извършителите на тези престъпления най-често са младежи на възраст от 15—16 докъм 23—24 години. Обикновено те са материално задоволени, тьрсят емоции и силни преживявания или са попаднали под въздействието на криминално проявени лица. Най-често са оставени без родителски контрол.
Много са начините, които злосторниците използуват, за да проникнат в автомобилите. Понякога действуват с подбран или подправен ключ или нагряват със запалка ключалката на ветроупорното прозорче. Други чупят стъклата. Привеждат колата в движение, като свързват „на късо“ кабелите за контакт.   И това става предимно нощем.Мнението на специалистите е, че най-добрата защита срещу противозаконното отнемане на МПС и кражбите са сигнално-охранителните устройства. През последните го­дини повечето нови коли у нас се закупуват с монтирана алармено-сигнализационна техника, каквато мо­же да се намери и в специализираните магазини. Препоръчва се и гаражите да се защитят с подобни уст­ройства. Не е излишно и всеки водач да постави на скрито място в купето допълнителен шалтер за изключване на електрозахранването, което ще лиши престъпника от възможността да запали двигателя. От магазините или от лица, занимаващи се с частна производствена дейност, може да се купят нестандартни болтове (и ключове за тях), които да се използуват за закрепване на джантите.
Изключително съблазнителна примамка за крадците са оставените в леката кола пари, фотоапарати, документи, касетофони, тонколони, кожени палта и други ценни вещи.  Ако възможностите позволяват, трябва поне свирещата апаратура да бъде замаскирана в барче, под арматурното табло и др. По време на годишните технически прегледи пред КАТ освен на гумите ще се изисква задължителна маркировка и на наличната авторадиокасетофонна техника. Такава маркировка ще бъде поставяна от поделенията на предприятие „Фина механика“ при СО „Средец“.
И все пак никой от нас, хилядите собственици на леки коли, не може да гарантира, че няма да бъде сполетян от подобна неприятност. В тези случаи още с установяването на признаци за кражба от автомобила — счупено или отворено стъкло, липса на някоя джанта с гума или друго, следва веднага да се уведоми най-близкото поделение на МВР. Трябва да се изпълнят указанията на дежурния офицер и да се изчака вън от автомобила идването на дежурната следствено-оперативна група, без да се правят каквито и да било промени в обстановката.Престъпникът оставя най-различни следи по предмети и части от превозното средство. Задача на специалистите експерти криминалисти е да открият, фиксират и изземат тази информация за крадеца. Когато колата е противозаконно отнета, трябва да се съобщи незабавно за това, като се посочат отличителните й данни — модел, цвят, номерът и др., за да се почне издирването й.
В борбата с тези престъпления органите на Народната милиция разчитат много на съдействието на обществеността. Затова, когато гражданите забележат лица със съмнително поведение около паркираните автомобили, необходимо е веднага да сигнализират в поделенията на МВР или на телефон 166. Нашата препоръка е общинските народни съвети и СБА да изучат и приложат опита на Москва по създаването и функционирането на обществени паркинги, което ще доведе до предотвратяването на този вид престъпления.
И накрая един съвет към родителите. Нека не забравят, че техен дълг е да контролират децата си, особено ако те имат увлечение към автомобилната техника. Статистиката доказва, че този вид кражби е изходна точка за извършването на престъпления от по-тежък характер.
Оригинална статия: сп. «Общество и право» (1988)
Автори: Асен Дражев и Людмил Георгиев
Оригинално заглавие: Похитители на автомобили.
.....
СПОДЕЛЕТЕ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Популярни публикации