Това е едно интересно изобретение на български специалист — инж. Христо Бъчваров, през 1965 завеждащ Конструкторско бюро при Научно-изследователския и проектоконструкторски институт по електропромишленост — София. То представ­лява своеобразен мост за съче­таване положителните качества на двете съобщителни средства. Ин­женер Бъчваров е патентовал ори­гинален автоматичен джобен радио­телефон, предназначен да осъщест­вява от всяко място безжични разго­вори с абонати от телефонната мре­жа. Включването на джобния ра­диотелефон в съществуващата те­лефонна мрежа става посредством специално устройство — РАТЦ-6, монтирано към градската телефонна централа или към отделния телефонен пост. Сегашната разработка на РАТЦ-6 позволява включването към нея на 15 джобни радиотелефона със самостоятелно действие. Устройството приема радиовълните на джобните радиотелефони и ги превръща в електрически импулси, трансформирайки по този начин радиовръзката в телефонна връзка.

Някои данни за джобния телефон на инж. Бъчваров: при изходна мощност на предавателя 0.2 вата, допустимият радиус на отдалечаване от РАТЦ-6 е 12 километра. Конструкторът предвижда по-мощен вариант на предавател (2 вата), което ще увеличи този радиус на 50—60 километра. Предаването се извършва на честота 38 мхц, а приемането на 27.125 мхц при изходна мощност 50 мвт и чувствителност 2 мкв. Предаванията се защитени от електрически смущения. Набирането на желания номер е селективно — посредством вградена телефонна шайба. Приемането и предаването става едновременно, без специално ръчно превключване. Комбинираният микрофон—високоговорител е разположен отпред. Антената е телескопична. Захранването става от 9-волтов кадмиево-никелов акумулатор с продължителност на работа при отношение на приемане-предаване 1:1 — 20 часа. Зареждането на акумулатора става от електрическата мрежа. Апаратът е монтиран в металическа кутия с кожен калъф и по размери не надминава един любителски фотоапарат.
Интересни възможности на приложение се откриват за новия джобен радиотелефон. Поради това, че самият той носи номера на телефонен пост, към който е монтирано устройство РАТЦ-6, същият може да бъде избиран, както се избират всички останали телефонни постове. Представете си — малкият апарат се намира в чантата на жена ви, която е излязла из града и при други случаи по никакъв начин не може да се свържете с нея. Сега това ще стане много лесно. Едно набиране на нейния номер от вашия джобен телефон, или от който и да било друг обикновен телефонен апарат и връзката е осъществена мигновено. Можете сами да съдите какво ще бъде неговото приложение в големите заводи (когато например спешно се търси главният инженер, излязъл някъде из цеховете), в селското стопанство, в спорта, туризма и пр.
Джобният транзисторен радиотелефон на инж. Христо Бъчваров превъзхожда със своите възможности всички съществуващи в чужбина радиотелефони. Последните представляват или обикновени портативни радиостанции, работещи на телефония или най-често само малки транзисторни радиоприемници с ограничен район на действие, използувани като селективни повиквачи. С тези свои качества новият радиотелефон представлява сериозна крачка напред в развитието на средствата за далечни съобщения. Той ще намери голямо приложение в бита и управлението — навсякъде, където съвременният трудов човек се нуждае от бърза и сигурна връзка.
Източник:http://www.sandacite.bg/
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👉

1 коментар:

  1. Изключително, ама изключително неточно заглавие!!!! Тази разработка няма нищо общо с технологията GSM, защото GSM се появява едва средата на 80-те....

    ОтговорИзтриване

Коментирайте тук

Най четени:

Популярни публикации👇