Преди много години, един евреин посъбрал малко пари и му се налагало да ги остави някъде на сигурно място, защото му предстоял дълъг път. Решил да ги повери на равина си. Намерил го в синагогата, насред пълна стая с ученици.
- Раби, поверявам ти тези пари, ще ми ги пазиш ли? - попитал евреинът.
- Да, поставям ги в този шкаф, когато и да дойдеш, те са твои. - отвърнал равинът.
Изминали няколко месеца. Върнал се евреинът и първата му работа – да отиде да прибере парите си. Намерил равина пак в същата стая, пълна със същите ученици.
- Раби, преди няколко месеца ти поверих спестяванията си. Дойдох за тях!
- Така ли?? Няма такова нещо! - казал равинът.
Евреинът се учудил, попитал отново:
- Раби, но това беше само преди няколко месеца, същите ученици бяха в стаята, ти остави парите в оня шкаф, моля те, върни ми ги, те са ми свидетели.
Равинът попитал учениците си:
- Това истина ли е и този човек оставял ли ми е пари пред вас, които да му пазя?
Те отговорили вкупом:
- Няма такова нещо, никога не сме го виждали и той нищо не е оставял.
Намръщил се равинът, извинил се на човека, подал му парите и казал натъжено:
- Виждаш ли, толкова време измина, а те не са разбрали, че истината винаги стои и трябва да стои над авторитета, колкото и да е голям той. Най-важният урок е все още неразбран.

Замисляли ли сте се, че истината наистина трябва да стои над който и да е авторитет, без оглед на това колко високо стои той. Един от най-важните уроци, които учителят трябва да предаде на своите ученици. Един от последните, които той трябва да провери дали те знаят добре.

Автор: Ивайло Тончев >>>http://media.newage.bg
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👉

0 comments:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Най-четени👇

Популярни публикации👇