През 1986г. отново в БДЖ за първи път у нас на гара Тулово е внедрена проверка на знанията по охрана на труда чрез компютър.

От старта на серийното производство на компютрите „Правец“ минаха повече от три десетилетия. Българският компютър промени бъдещите поколения, а наследството му е все още живо.

Само  няколко години след производството му, „Правец” успя да постави България сред първите в света. Машината бързо зае своето място на един от най-качествените и успешни технологични продукти в Източния блок. Беше създадена индустрия с над 170 000 работни места, обслужваща 40% от нуждите на социалистическите страни.

Компютрите веднага бяха внедрени в системата на образованието, а в България започна да расте поколение с един напълно различен светоглед.

Използвана е снимкка от ФБ-групата "БДЖ - Ретро снимки / BDZ - Retro photos"
Когато се жени за принц Чарлз, Даяна Спенсър е на 20 г., дете на разведени родители, нещо недопустимо за бъдеща принцеса според консервативна Англия по онова време. Каква цена плати Даяна Спенсър, за да живее живота на принцесата на народа – Лейди Ди? Джон Конуей е комик и драматург, но и разследващ журналист. Той успява да се добере до един от петимата души в света, които разполагат с транскрипт на пълната документация от разследването на катастрофата в Париж, който сега е на сигурно място. Конуей и екипът му изчитат над 27 000 страници преди драматургът да напише пиесата, която разтърси Англия:


"Истини. Лъжи. Даяна." Журито не е обърнало внимание на повече от 500 документа, 85 свидетели не са били разпитани, съобщава bTV. – Кой е въпросът, който са ви задавали най-често? – "Какво всъщност се случи с Даяна?". И изводът, до който стигнахме, беше, че всичко до момента на инцидента си изглежда като инцидент, а всичко, което се случва след това, прилича на потулване на случая... Потулване на случая. Никога няма да забравя тези думи. Тръпки ме побиха.

– Един от моите приятели, всъщност моят агент, казва, че това е най-дългата самоубийствена бележка, която някога е била писана – два часа и половина пиеса. И застраховката беше, че ако аз кажа тези неща и след това нещо ми се случи, то това би изглеждало нелепо. Онова, което остана след Даяна, беше опетнено. За мнозина тя беше светица, но институцията и медиите по незнайно каква причина, целяха да я изметат от историята.

– Защо е имало толкова нередности около аутопсията и патологичнитедоклади? – Ние разполагахме със списъка с направените обаждания от Балморал, където се е намирала кралицата час след смъртта на Даяна. И от кралския двор всъщност са разпоредили извършването на аутопсия и са уредили връщането на тялото й в Англия в рамките на този един час след смъртта й. Ако е било просто един инцидент, бихте ли направили това? Но и още повече, защо ще балсамирате тялото й, след като знаете, че то може да пристигне в Англия в рамките на четири часа. И така те са пратили нещо като английски кралски гробари, които да извършат процедурата. Когато са пристигнали там, французите вече са били приключили с балсамирането. Кой взе това решение?

Един от най-показателните факти е свързан с Хенри Пол – шофьорът, който беше нарочен, че е бил пиян, а пък ние показахме автентични кадри, на които той се движи нормално, разговаря с медиите, с другите хора от охраната, връзва си връзките на обувките. И ако вярваме на кръвните тестове за наличие на алкохол в кръвта – те показват, че показателите му са били 7 пъти над допустимите.

– Защо е отнело толкова много време да се транспортира тялото на принцесата до болницата? – Французите казват, че са направили нещо уникално, като са опитали и са извършили спешна медицинска помощ на мястото на инцидента, което до известна степен е така. Но им е отнело час и четиридесет минути, което прави средна скорост от 17 км в час. Искам всеки, който гледа това, да се опита да кара с 11 мили в час за час и четиридесет минути, почти невъзможно е.

Ясно е, че превозното средство е спирало на няколко пъти по маршрута, има трима свидетели, които са го видели да спира на 450 метра от болницата. Защо за Бога ще спирате на такова малко разстояние от вратите на болницата? Информацията, която е била изпратена на болницата, е, че тя е била напълно здрава и колкото и да е странно, че тя няма никакви гръдни наранявания. – Първоначалната информация е била за счупена ръка. – Да, да. Леко сътресение и счупена ръка, а това е лечимо...

– Мислите ли, че принцесата е била бременна по това време? – Не съм бил там, това, което знам, след като говорих с гинеколог от болницата, като той отказа да признае кой е и дали въобще някога е работил в Pitié-Salpêtrière Hospital. Но когато му казах, че това го има на уебсайта му и в момента го разглеждам, реакцията му беше: "Ок, тогава.". По това време той каза, че тя е била бременна. Друг доктор, жена на име Лио, също потвърди този факт по това време. И двамата мистериозно се оттеглиха от обществения живот. Единият доктор работи за кралското семейство на Йордания, а пък жената изчезна и аз не знам къде е тя сега. – Защо според вас хората все още се удивляват и спекулират около евентуалното му бащинство на Принц Хари? – Без съмнение, заради външната прилика между Джеймс и Хари. Честно казано, Джеймс Хюит никога не е признавал, че той е бащата. Това, което той ми каза, което беше и ексклузивното, бе, че той е познавал Даяна от повече от година преди Хари да се роди. Той го нарича "неудобната истина". И вестниците не искат да признаят, че той е бащата, но пък искат да пуснат история, ако все пак се окаже, че е той. Джеймс от своя страна никога не е казвал, че той е бащата, но обществеността вижда външната прилика и личностните черти, които ги няма в Чарлз, но се проявяват при Хари.

– Хари е бил и сериозно повлиян от г-н Хюит в ранното си детство. – Истината е, че Даяна е имала връзка в продължение на почти 10 години с Джеймс Хюит. Последните 2-3 години Джеймс е бил на служба, било то в Германия, или в Ирак. Но момчетата са били напълно наясно, че за първите 7 години от живота на Хари и 9 от този на Уилиям, Джеймс Хюит и Пол Бъръл вероятно са оказали по-голямо влияние в живота им в сравнение с Чарлз.

Джеймс е бил като втори баща и колкото и да хулят Джеймс Хюит, мисля, че е честно да се каже, че Хари се оказа изключителен млад човек, с когото се гордее не само неговата страна, но и целият свят. Това не доказва, че той е бащата, но със сигурност е бил като втори баща.

Източник:БЛИЦ
Чл. 1. Разбойникъ се счита онзи, който по навикъ или занаятъ самъ или съ други лица извършва грабежъ, насилие или убийство съ цель за ограбване.

Чл. 2. Изтреблението на разбойниците въ околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийскиятъ началникъ може да образува потери, съ които да ги преследва. Въ всяко населено място където се забележатъ разбойници, кмета веднага назначава потера за преследването имъ и донася на околийския началникъ.

Чл. 3. За началници на потерите ще се назначаватъ лица, каквито околийския началникъ намери за добре.

Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение отъ общия кредитъ, който се отпуска за изтребление разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава отъ Министра на вътрешните работи.

Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойникъ, получава награда отъ 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва бъде убито, семейството му получава до 50.000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда до 20.000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно. Наградите се отпускатъ съ заповедь отъ Министра на вътрешните работи.

Чл. 6. Околийскиятъ началникъ или началника на потерата се разпорежда до общинската власть за храненето на потерите отъ самото местно население, дето това е най удобно за потерата. То е длъжно да имъ дава и квартири когато това се намери за нуждно.

Чл. 7. Ако някое лице, посочено отъ общинската власть за членъ въ потера, искана отъ околийския началникъ умишлено откаже да участвува въ нея или като участникъ въ нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му отъ началника, наказва се съ тъмниченъ затворъ до 1 година. Съ същото наказание се наказватъ и ония административни и общински власти, които умишлено не изпълнятъ постановленията на настоящия законъ.

Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нуждно, специални лица агенти за преследване разбойниците, които агенти могатъ да бъдатъ изпращани въ разпореждане на околийските началници въ борбата имъ съ разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щатъ изработенъ отъ Министра на вътрешните работи, одобренъ отъ Министерския съветъ.

Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно съ другата въоръжена сила, преследватъ разбойниците. Като общъ началникъ на тая сила въ окръга е окръжния управитель, а въ околията – околийския началникъ.

Чл. 10. За разбойници се обявяватъ и ония лица, за които полицията, възъ основа на събрани доказателства донася на надлежния областенъ съдъ, че те са извършили разбойничества. Съдътъ на другия день следъ получаване полицейското донесение, прави публикация въ най-близкия местенъ вестникъ и съобщения до всички общини на околията, където е местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойникъ, и ако въ двадесеть-дневенъ срокъ никой отъ роднините или познатите на това лице не установятъ къде се намира, съда го обявява за разбойникъ и обнародва това въ „Държавенъ вестникъ“.

Чл. 11. Заловените разбойници се съдятъ отъ областния съдъ въ околийския центъръ, въ района на който са заловени, въ 7-дневенъ срокъ отъ залавянето имъ по закона за углавното съдопроизводство (чл. чл. 649-656). Съдътъ веднага съ пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото.
 Забележка: Всички власти са длъжни да даватъ най-голяма спешность на разпоредбите на съда.

Чл. 12. Осъдениятъ на смърть разбойникъ се обесва на публично място въ центъра на околията. Чл. 13. *) Осъждатъ се на повече отъ 5 години строгъ тъмниченъ затворъ, или на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, онези лица, които като узнаятъ положението и качествата на разбойниците, имъ ставатъ укриватели безъ да са били принудени за това съ насилие. )

Чл. 13 отъ закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася за дела за грабежи се отменява съгласно § 3 отъ закона за допълнение на някой отъ наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи – обнародванъ въ „Държавенъ вестникъ“ брой 264 отъ 23 февруарий 1922 година.

Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намиратъ разбойниците и не донесе веднага на властьта, се наказва съ тъмниченъ затворъ до 1 година.

Чл. 15. Настоящиятъ законъ отменя всичките закони, които му противоречатъ.
Малкият Томас се прибрал у дома от училище с бележка от учителя. Майка му я прочела и започнала да плаче. Навярно от умиление и радост, тъй като след това тържествено му прочела съдържанието на бележката: „Вашето дете е прекалено гениално за нашето училище. Тук няма кой да го учи. Моля, занимавайте се вие с образованието му!“ След доста години, вече възрастен, Томас попаднал на бележката в семейните архиви. За негово учудване, на бележката пишело:

„Вашият син изостава с развитието си. Не бихме могли повече да го учим в училище заедно с всички. Моля, занимавайте се вие с образованието му!“ Сега било негов ред да поплаче. В дневника си известният изобретател и учен Томас Едисон написал: „Томас Алва Едисон бил едно умствено изостанало дете. Благодарение на своята майка, той станал един от гениите на своето време!“.

Източник: bradva.bg
Адолф Хитлер наистина е загинал през 1945 г. в Берлин. Смъртта му е причинена от отравяне с цианид, а също и от куршум. Това сочат изводи на френски учени, изследвали фрагменти от зъбите и черепа на германския диктатор, които се пазят в Москва, съобщава АФП. 

„Зъбите са автентични, без никакво съмнение. Анализът ни доказва по безспорен начин, че Хитлер е загинал през 1945 г.“, обясни професор Филип Шарлие. Заедно с четирима други изследователи той е автор на статия в “European journal of internal medicine”.   Анализът на проби от болните зъби на Хитлер и многобройните протези показва, че белите петна по тях наистина са от зъбен камък, а няма и следи от месни влакна. Известно е, че Хитлер е бил вегетарианец.   След тези констатации, „няма вече място за каквито и да било конспиративни теории за „оцеляването“ на Хитлер.

Той нито е избягал с подводница в Аржентина, нито се намира в потайна база в Антарктида или на обратната страна на Луната“, обяснява Филип Шарлие.   През март и юли 2017 г. руската Федерална служба за сигурност и Държавният архив на страната са разрешили според него на изследователския екип да анализира останките на диктатора за пръв път от 1946 г. насам.   Новото изследване потвърждава общоприетата версия за смъртта на Хитлер, според която се е самоубил на 30 април 1945 г. в бункера си в Берлин заедно със своята приятелка Ева Браун, но то добавя и нови данни, посочи ученият.   „Не се знаеше със сигурност дали се е самоубил, използвайки ампула с цианид, или с куршум в главата. Изглежда и двете“, обясни той. 

По запазените зъбни фрагменти не са открити следи от барут, което изключва изстрел в устата - по-вероятно може би е стреляно във врата или в слепоочието. Същевременно синкави петънца по зъбните протези показват наличие на химична реакция между цианида и металната част от тези конструкции.

Източник:БЛИЦ
Детството през 90-те имаше своите вълшебни мигове. Хем играехме много навън, хем бързахме да се приберем вкъщи навреме, за да не изпуснем любимия си сериал
Всеки делничен ден по тогавашния „Канал 1“ на БНТ се излъчваше „Спасители на плажа“. Началният му час го помня добре и до днес - бе точно 18:40 ч. Приключенията на спасителите и спасителките в яркооранжеви бански бяха хит както сред първолаците, така и сред техните баби и дядовци.
Във всеки епизод спасителите рискуваха собствения си живот, за да спасят някого от бурните морски води. Тяхната работа често се преплиташе с личния им живот. Влюбваха се, караха се, сприятеляваха се...
Главната роля в сериала бе на спасителя Мич Бюканън, изигран от актьора Дейвид Хаселхоф. Той бе шефът на другите по-млади спасители, които идваха и си тръгваха през различните сезони.

...................................................................................................................................................................
Кечистът Тери Хълк Хоугън изигра главната роля в сериала „Гръм в рая“, от създателите на „Спасители на плажа“. Сериалът се излъчва в САЩ през 1994 г. и малко след това започнаха да го дават и в България по тогавашната телевизия „7 дни“.

Това бе сериал за двама бивши служители на морски военни сили, живеещи в тропически курорт във Флорида. Използвайки своята високотехнологична лодка, те пътуваха по света, преследвайки и борейки се с жестоки престъпници. Но им се налагаше да балансират опасната си работа под прикритие с отговорностите за дъщеричката на Спенсър – Джесика, която живееше с тях. Бившият модел Кели, която притежаваше плажен ресторант в курорта, се грижеше за нея, докато Спенсър и Бру бяха на мисия. Сериалът съчетаваше хем истински екшън сцени, хем моменти, в които се заливахме от смях. Именно той превърна Хълк Хоугън в най-популярния кечист у нас.

Емоцията да чуеш българска народна музика в центъра на  някое село или град е прекрасно усещане! А когато видиш как като привлечени от магия хора от всякакви възрасти се стичат с игрив блясък в очите, чувството е неописуемо.
ВИДЕО:

СТАНИ НАШ АВТОР!
Изпрати своята история на spomeni_minalo@abv.bg

ТОП-ПУБЛИКАЦИИ

Архив 1

КОНТАКТИ

spomeni_minalo@abv.bg
Телефон:+359898658623
www.bgspomen.com. Предоставено от Blogger.