Разказва Елена Качарова,създателка на огромния парк, в който са разположени десетките хотели, ресторанти, барове, съоръжения за отдих и развлечение в комплекс "Албена"

— В нашата професия паркостроителството, особено важно е по-малко да се изменя естественият, наличният релеф на терена. Да се запазват природните дадености и красоти. Идеята, която се заех да осъществя, беше да се използват максимално както неповторимите прелести на лонгозната гора, така и двете тераси на планинския скат, в чието подножие е пясъчната ивица. Трябваше да се намери и такова решение за озеленяването, което да хармонизира с оригиналната архитектура на сградите, на цялостното градоустройствено решение на „Албена“. А в същото време сроковете „напират“, екологичните условия са тежки — високо ниво на солените подпочвени води, дълбок пясъчен пласт . .. Но паркът стана неповторим...

Наистина, красавицата „Албена“ отдавна е потънала в зеленина. Край оригиналните стъпаловидни хотелски корпуси (за първи път построени у нас със сглобяеми стоманобетонни елементи) се вият живописни алеи и плочести пъстроцветни пътеки. В зигзагообразните „улички“ и дворчета на курортното градче се гушат примамливи кътчета за отмора, детски площадки, фонтани, чешми . . . Тук много е мислено и премислено за красотата, за уюта на цялото пространство — от златистата пясъчна ивица до най-отдалечения край на курорта. Мисъл, грижа и амбиция на паркостроителя Елена Качарова, превъплътени в десетки нейни анализи и чертежи, станали неразделна част от цялостния проект за „Албена“.

А работата по доизграждането на комплекса не е спряла и инженер Качарова е пак сред паркостроителите. За да види изпълнението на замисленото. И затова понякога виждат „проек-тантката от София“ и ядосана. Защото ту високите храсти не достигат („караме посадъчен материал чак от Благоевград“), ту инвеститорите пак ще избързат с „приемането“ на високото строителство, ще започнат експлоатация на нов подобект, а благоустрояването и озеленяването на терена около него ще се претупа. И, което е най-лошото, направеното няма да се стопанисва добре, посаденото ще остане без грижи. Пречи несъгласуваността, разминаването с нормативите, по които се финансират и изпълняват „високото“ строителство и благоустройствените проекти. Затова можете да видите — хубаво, ново училище или детска градина, а наоколо им — асфалт!
Елена Качарова

Взискателност към себе си и към всички, от които зависи да се строи още по-добре, по-функционално и по-красиво — такъв е един от принципите на тази жена, посветила се на професия, свързана с много любов Към хората. Защото в началото на пътя са онези първи години в Силистра (след завършването на Лесотехническия институт), където и досега зеленее преустроената по идея на младия инженер Качарова градска градина. В немалко села на окръга площадите станаха по-красиви и по-удобни след намесата й като специалист в отдел „Благоустройство“ на Окръжния народен съвет. Тя остави „за спомен“ на силистренци и първия в окръга декоративен разсадник.

Дойде времето на мащабните проекти. Наименованието на института се променя: „Типизация и индустриализация на строителството“, „Главпроект“, но инж. Е. Качарова не сменя работното си място. Зад чертожната дъска и бюрото, отрупани с каталози и проспекти, с литература по благоустройство и архитектура на паркове, градини и съоръжения за отдих, тя създава десетки проекти, които оживяват на строителните площадки. Тя помни първия от тях :детската градина в Русе. 

Покрай ненамаляващите грижи за „Албена“ времето й бе запълнено с училища из цялата страна, благоустрояването на старчески домове в Ямбол и Пазарджик. Гордее се и с неотдавна одобрената „Типова документация за благоустрояване на жилищни комплекси и детски заведения“ (всъщност това е универсално проектно решение с широко приложение!).

— Човек е истински професионалист според мен само когато е в работата си постоянен, когато й е предан ..— казва Елена
Качарова.

И това може би най-добре обяснява дълбочината, всеобхватността на нейните познания и умението й в проектантското творчество. Освен с Димитровска награда, тя е отличена два пъти с „Орден на труда“ — бронзов. Но за нея не по-малка награда е и чудесният й син, Николай, бъдещият инженер по електроника, сега във войнишка униформа. Майчиното сърце е все нещо неспокойно. Радва се, разбира се, но брои и дните .. .

— Защо да си кривя душата — невинаги ми е леко. Но знаете ли — неотдавна бях в отпуска за десетина дни и останах у дома (преобърнах го, разбира се!). По едно време си казвам: не бих могла ето така, само с това да живея! Нито ден не мога да си представя без работа в института, без хората от обек-тите, без моите паркове и градинки ... А след като стана дума за „тежкото“, нека добавя: по-леко, още по-радостно ще се работи, ако разполагаме с повече и по-разнообразен посадъчен материал. Ако не се проектира и строи „на хапки“, ако се пооправят някои и други „бъркалаци“ в проектирането и строителството ... И ако всички, които създаваме толкова хубави неща в страната ни, станем малко по-добри един към друг, не си затваряме очите пред грозното, нередното, не се примиряваме, в името на собственото си „подреждане“ . . . Ето, „Албена“ — нали с нея започнахме — централната част на парка и предвидените в нея заведения още не са започнати, а това нарушава замисъла за единство между горския масив над курортния комплекс и парковата му среда. Настоявам, предлагам, но не зависи само от мен. . .

... В старата невисока сграда на „Руски“, там, където булевардът тръгва от площад „Девети септември“, от двадесетина години работят инженери и архитекти проектанти. От залите на института излизат проект след проект, за да отидат в ръцете на строителите из цялата страна. До прозореца, който е точно срещу градинката на Националната художествена галерия, е масата на инженера паркостроител Елена Качарова. Всеки ден, когато не е на поредния си обект в „Албена“, край новото училище в Кюстендил, край болницата в Плевен или детската градина във Велико Търново, тя е приведена над нея.

Не, парк не се прави лесно! ...

Николай БУЗИН
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👉

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Най четени:

Популярни публикации👇