От 1944 до 1973 година, детската смъртност бе намалена около 4,5 пъти, от 120,6 на хиляда през 1944 г., на 26,2 на хиляда за 1973 г. Майчината смъртност е снижена от 1,9 на хиляда през 1947 г. на 0.18 на хиляда през 1973 година.

Подобрената организация на домашното обслужване на децата и проследяването на болните деца до тяхното, пълно оздравяване оказва ефективно въздействие върху намаляване заболеваемостта от катари на горните дихателни пътища, бронхопневмонии, рахит и хипотрофия. Снижи се инфекциозната заболеваемост и се постигнаха успехи в овладяването на ревматизма в детската възраст. Подобрената квалификация на кадрите и безплатната бензацилино-ва профилактика намалиха рязко по-
ьтор ните и тежко протичащите случаи на ревматизъм.

Подобрено е стационарното обслужване на майката и детето. От 4 детски болнични заведения с 219 легла през 1944 г. броят на леглата нарасна на 7217, а родилните и акушеро-гинеко-логичните легла от 150 през 1944 г. в цялата акушеро-гинекологична мрежа достигнаха до 9924.

В решаването на сложните задачи при непрекъснато повишените изисквания на комплексното обслужване на майката и детето женските и детските консултации заеха точно определено място и роля като главно профилактично звено в системата на майчиното и детското здравеопазване. На детските консултации е възложен медицинският надзор на децата до 7-годишна възраст, а в женските консултации се наблюдават  100% от бременните жени. От 92 градски консултации и 302 селски през 1944 г. техният брой нарасна на 2223 градски и 2082 селски консултации. Голям е ръстът и на женските консултации — от 394 през 1944 г. на 2 298. Женските консултации се превърнаха в най-масови и достъпни школи за обучение на бъдещите майки а детските консултации се утвърдиха като диспансери за здравите деца.


През 70-те години детските ясли се утвърдиха като лечебно-профилактични заведения с голямо значение за правилното отглеждане и развитие на децата до 3-годишна възраст. Затова и усилията на партията и правителството са насочени към бързото изграждане и развитие на мрежата от детски заведения. Броят на яслите от 4 през 1944 г. нарасна на 970 с 46 423 легла през 1973 г., а леглата в домовете „Майка и дете“ от 190 през 1944 г. нараснаха до 3174 през 1973 г.. като задоволеността от ясленски легла достигна 12,3 процента.

От редакцията:Всеки народ трябва да обича децата и не трябва да жали сили и средства за тяхното щастие и благополучие.
д-р НАДЕЖДА КОЛЕВА

РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👉

0 коментара:

Публикуване на коментар

Коментирайте тук

Най четени:

Популярни публикации👇